Chúc mừng 1Hinh đã được 3 tuổi

Bằng cách kéo và thả hình của bạn vào bất cứ nơi nào trên website.
Giới hạn 10MB cho mỗi hình ảnh, không giảm chất lượng hình ảnh.
(hỗ trợ: jpg , png, bmp, webp, gif)